Акционерите на Нова Љубљанска банка (НЛБ) на генералното собрание кон средината на јуни ќе одлучат по предлогот на управата и на Надзорниот одбор банката да исплати скоро 25 милиони евра дивиденда оваа година. Плаќањето ќе се изврши на две рати, првата рата веднаш по собранието.

Предлогот на Управниот одбор на НЛБ да го свика Генералното собрание на акционерите беше одобрен од Надзорниот одбор на седницата во четвртокот. Собранието се очекува да се одржи на 14 јуни, во живо и на Интернет, пренесува РТВ Словенија.

На дневен ред ќе биде предлог за распределба на 24,8 милиони евра дистрибуирана добивка на акционерите на две рати: првата рата во вкупен износ од 12 милиони евра во јуни и втората рата во вкупен износ од 12,8 милиони евра по септември 30, доколку не е во спротивност со регулативите на Банката на Словенија. Дивидендата по акција би изнесувала 1,24 евра бруто.

Предложената сума претставува максимално дозволено во моментов од Европската централна банка.

Во 2020 година, групацијата НЛБ оствари нето добивка од 269,7 милиони евра, што значително придонесе со аквизицијата на Комерцијална банка со позитивно влијание на негативниот goodwill во износ од 137,9 милиони евра.

Откако минатата година не исплати дивиденда поради несигурност во врска со епидемијата на ковид-19, компанијата за реосигурување „Сава Ре“ ќе распредели нешто помалку од една четвртина од минатогодишната нето добивка на групацијата, што би изнесувало 0,85 евра бруто по акција.

Надзорниот одбор и Управниот одбор во средата дадоа предлог за висината на дивидендата. Вкупно 13,2 милиони евра би биле исплатени на акционерите или 23,4 проценти од нето добивката на групацијата за 2020 година, објави компанијата преку веб-страницата на Љубљанската берза. Акционерите на тој начин би добиле 0,85 евра бруто по акција, но одлуката за свикување на собранието сè уште не е донесена.

Во 2019 година, Групацијата за осигурување Сава оствари нето добивка од 50,2 милиони евра, а во 2020 година 56,4 милиони евра. Сава Ре имаше загуба од 11 милиони евра во 2020 година, но ова е последица на минатогодишната препорака до осигурителните компании со голема претпазливост да пристапат кон исплата на дивиденда. Ако минатата година добиеше дивиденда од подружниците во групата, немаше да има загуби во работењето, објаснија од Сава Ре.