Групацијата НЛБ во третиот квартал оствари нето добивка од 144,2 милиони евра, што е за 18 отсто повеќе во однос на вториот квартал. Добивката по оданочување за девет месеци изнесува 386,9 милиони евра, два отсто повеќе во однос на истиот период лани. Групацијата продолжува успешно да работи, соопшти денеска словенската НЛБ.

„Во неизвесно деловно опкружување на растечки геополитички тензии, променливи финансиски услови и еколошки ризици, отпорноста на деловниот модел на една организација останува еден од клучните фактори за диференцирање меѓу учесниците на пазарот“, напиша НЛБ по објавувањето на резултатите.

Групацијата во третиот квартал оствари вкупни нето-приходи од 289,2 милиони евра, што е за седум отсто повеќе во однос на претходниот квартал. Во првите девет месеци достигна 800,8 милиони евра нето приход или 42 отсто повеќе во споредба со истиот период лани.

Резултатот пред исправка на вредност и резервации бележи пораст во третиот квартал за 15 отсто во однос на претходниот квартал и достигна 168,2 милиони евра. Резултатот пред вредносните корекции и резервации во првите девет месеци достигна 439,2 милиони евра.

Нето приходите од камати се зголемени во третиот квартал за десет отсто на 221,5 милиони евра. За растот придонесе зголемувањето на обемот на кредити каде преовладуваат повисоки каматни стапки. На зголемувањето на расходите за камати најмногу влијаеа повисоките расходи од финансирањето на големо собрани за исполнување на минималниот услов за гарантен капитал и квалификуваните обврски, како и повисоките расходи за депозити на клиенти.

Нето некаматните приходи изнесуваат 67,7 милиони евра или два отсто помалку во однос на претходниот квартал. Во третиот квартал банката донираше четири милиони евра на 20 општини погодени од поплавите во Словенија, кои заедно со курсните разлики се одразија на нето некаматните приходи во кварталот. Дополнително, во третиот квартал придонесот на нето-провизиите изнесува 70,9 милиони евра.

Расходите се намалени за два отсто на тримесечно ниво и во третиот квартал изнесуваат 120,9 милиони евра. За девет месеци тие изнесуваат 361,6 милиони евра, од кои 7,2 милиони се однесуваат на интеграцијата на Н банка. Предизвикот е инфлацијата во регионот, која се уште е на високо ниво и полека се намалува, наведуваат тие.

Во третиот квартал беа формирани 3,1 милион евра нето-вредносни корекции и резерви за кредитни ризици. Развојот на портфолиото придонесе за зголемување на нето исправката на вредноста за 7,7 милиони евра, која доаѓа исклучиво од сегментот домаќинства, исто така поврзан со спојувањето на Н банка. Како резултат на поплавите во Словенија, банката очекува само мало влошување на кредитниот квалитет на клиентите или добиеното осигурување, па затоа нивното влијание го сметаат за занемарливо.

Бруто кредитите на ниво на групација се зголемени за два отсто во однос на претходниот квартал и четири отсто во однос на истиот период лани. Како што наведуваат, растот на новите кредити во третиот квартал останал на здраво ниво, при што биле одобрени станбени кредити од 175 милиони евра и потрошувачки кредити над 340 милиони евра. Во економскиот сегмент одобрени се 725 милиони евра кредити.

Споредено со крајот на 2022 година, депозитната база на групата се зголеми за еден процент на 20,29 милијарди евра. На конкурентските притисоци Банката одговори со поволна понуда на орочени депозити. Така, на крајот на септември учеството на орочените и штедните сметки во вкупните депозити на домаќинствата на банката постепено се зголеми на 46 отсто.

Стапката на вкупниот капитал на групацијата на крајот на септември беше 18,7 отсто, а коефициентот CET1 на групацијата беше 14,7 отсто. Двата коефициенти се намалени за 0,4 процентни поени од крајот на 2022 година поради помалиот вкупен капитал и повисоките средства прилагодени на ризик, велат тие.

„Зголемената доверба на нашите клиенти и другите засегнати страни е едно од достигнувањата на кои најмногу се гордееме, особено деновиве, кога ја славиме петгодишнината од котирањето на акциите на НЛБ на Љубљанската берза и глобалните потврди за сопственост на главниот пазар на Лондонската берза“, изјави извршниот директор Блаж Бродњак.

Како што истакна, инвеститорите од влегувањето на берзата оствариле 93 отсто од вкупниот принос и тоа 45 отсто од повратот од порастот на цените на акциите и 48 отсто од приносот од дивиденди. „Овогодинешната втора транша од дивиденда, чија исплата е планирана во декември, дополнително ќе го зголеми вкупниот принос за акционерите и ќе ги надмине нашите очекувања во моментот на првичната јавна понуда на акциите“, додаде тој.

„Постигнувањата на НЛБ Групацијата се доказ за исправноста на нејзината стратешка ориентација кон регионот на Југоисточна Европа и нејзините пазари“, рече претседателот на Надзорниот одбор на НЛБ, Примож Карпе. Сепак, според него, компаниите од групацијата се на прагот на стратешки важен период кој ќе биде обележан со нова деловна стратегија. „Ова е веќе во фаза на подготовка и ќе биде претставено пред засегнатите страни следната година“, рече тој.