Нобеловата награда за економија за 2021 година ја добија тројца економисти кои работата во САД-Дејвид Кард (САД), роден во Канада, Џошуа Д. Ангрист(САД) и Гвидо В. Имбенс(САД) по потекло од Холандија. Кралската шведска академија на науките рече дека наградата е за работата на „извлекување заклучоци од несакани експерименти“. Се наведува дека работата на лауреатите „целосно ја преобликувала емпириската работа во економските науки“.

Кард „за неговиот емпириски придонес во економијата на трудот“ и Ангрист и Имбенс „за нивните методолошки придонеси во анализата на каузалните односи“.

Кард предава економија на универзитетот во Калифорнија, Беркли. Ангрист предава на Технолошкиот институт во Масачусетс, Кембриџ. Имбенс предава на Факултетот за бизнис, Стенфорд.

За разлика од другите Нобелови награди, наградата за економија не беше воспоставена по волја на Алфред Нобел, туку од Шведската централна банка во негово сеќавање во 1968 година, при што првиот добитник беше избран една година подоцна. Наградата за економија е последна од Нобеловите награди објавени секоја година.