RTR31UDLПознатиот економист Nouriel Roubini или доктор колапс, во својот коментар објаснува зошто ЕЦБ не може да ја запре дефлацијата.

Неконвенционални мерки на централните банки, вклучувајќи го и квантитативно олеснување на монетарната политика, не успеаја да ја поттикнат инфлацијата, ниту економскиот раст во услови на се уште присутните непријатни ефекти од штедењето во фискалната сфера, смета познатиот американски економист Nouriel Roubini, кој исто така е професор на Њујоршкиот универзитет.

“Живееме во свет каде што понудата е премногу висока, а побарувачката е мала. Резултатот е тврдокорна дезинфлација, како и дефлациски притисоци, и покрај агресивното олабавување на монетарната политика “, напиша во коментарот објавен во американските медиуми, меѓу другото предвиде дека падот на пазарот на недвижности ќе ја предизвика последната глобална финансиска криза.

Централните банки на САД, Велика Британија и Јапонија со години водат политика на т.н. квантитативно монетарно олеснување, односно печатење на свежи пари и купување на државни обврзници со цел да се намали цената на парите и на тој начин да го поттикне кредитирањето и економскиот раст. Неодамна, истите мерки ги објави Европската централна банка, бидејќи еврозоната е во ризик од дефлација.

Зошто падот на цената е лоша работа?

Причината дека сите овие мерки не предизвикаа потик кај инфлацијата е дека економското закрепнување по кризата во 2008 година беше анемично, во контекст на тешкото раздолжување што следеше после обемното зголемување на долгот во јавниот и приватниот сектор, објаснува Roubini,

Голем број на фактори ги попречија напорите да монетарната политика се искористи за стимулирање на инфлацијата, изјави Roubini алудирајќи на разликата помеѓу постоечкиот и потенцијалнот бруто домашниот производ (БДП), каде што компаниите се соочуваат со ограничена куповна моќ и преголемиот број на невработени лица.

“Се поголемите разлики во приходите, прераспределбата на приходите од оние кои трошат повеќе на оние кои повеќе штедат, го продлабочија недостатокот на побарувачка “, изјави  Roubini.

Зошто ЕЦБ одлучи да печати пари?

Меѓу ризиците кои се закануваат Roubini го издвојува пазарот на недвижности, каде што после големиот бум следеше крахот. Исто така, слабеењето на цените на стоките, делумно предизвикани од забавувањето на кинеската економија, додатно ја интензивираат дефлацијата од таа страна што предизвикува глобално заситување во однос на произведените и индустриските стоки.

Преку неконвенционалните мерки на монетарната политика се обидуваат да ја спречат дефлација преку ослабување на валутата и зголемување на извозот, но тоа е “една таква ситуација во која сите позитивни ефекти ги поништуваат соодветните негативни ефекти, со тоа што главно се извезуваат дефлацијата и рецесијата во другите економии”, изјави Roubini.

“За да бидат ефективни, монетарните стимуланси треба да се преземаат во паралела со повремени фискални стимуланси, кои се отсутни во сите големи економии. Всушност, во еврозоната, Велика Британија, САД и Јапонија, редовно се спроведуваат различни степени на фискална строгост и консолидација “, напиша Roubini.

Се верува дека препораките на Меѓународниот монетарен фонд за преземање на владини инвестиции во инфраструктурата е убедлив, но дека поради политичките ограничувања не е веројатно дека ќе се реализира.

“Тоа е исто како рецепт за продолжување на бавниот раст, привремена стагнација, дезинфлација, или пад на стапката на инфлација, па дури и дефлација, падот на општото ниво на цените”, заклучи Roubini.