Халк Банка креира нов производ за своите клиенти а тоа е  Evolve Депозит , со каматна стапка која расте на секој 6 месеци!

 

Има два типа на Evolve Депозит :

  1. Evolve Депозит со можност за дополнителни вложувања: карактеристично за овој тип е тоа што каматната стапка расте на секој период почнувајки од 0.90% за првиот период до 3.10% за петиот  период. Минимален износ за вложување е 3 000 МКД со рок на орочување од 24 месеци.
  2. Evolve Депозит со можност за предвремено раскинување: исто како кај предходиот тип и кај овој каматата расте секој период, но кај овој тип  почнувајќи од 0.50% за првиот период до 2.70% за петиот период. Mинималниот износ за вложување е исто 3 000 мкд и со рок на урочување од 24 месеци.

 

 

За повеќе информации на следниов линк.