Шпаркасе Банка го прошири своето портфолио со нов производ С-ПЛАН ненаменски потрошувачки кредит со животно осигурување. Со овој кредит клинетите немаат провизија за одобрување доколку аплицираат до 30.09.2018 година, каматната стапка е фиксна за првите две години 5.8%. Износот на кредитот изнесува 610 000 МКД со рок на отплата од 10 години.  Доколку се одлучите за овој кредит добивате полиса за осигурување од  Winner Life.

Административен трошок 500 МКД еднократен трошок за аплицирање за потрошувачки кредит.

За повеќе информации околу овој производ во една од филијалите на банката или на следниов линк.