ХалкБанк го проширува своето поптрфолио со нов производ “Евро 24 депозит”. Производот е од промотивен каратктер и има ограничен период на важење!

Минимален износ кој треба да го вложите е 50 ЕУР со рок на урочување од 24 месеци  и каматна стапка од 2%.

 

При предвремено раскинување на договорот на депозитот се пресметува камата по видување според тарифата на Банката, за целото време во кое средствата биле орочени. При тоа, депонент е должен да ја врати на Банката разликата меѓу исплатената и новопресметаната камата, или Банката истата ќе ја одбие од основниот влог.

Промените на депозитите можете во секое време да ги следите преку електронско банкарство.

Доколку сѐ уште немате трансакциска сметка посетете ја најблиската филијала/експозитура на Халкбанк АД Скопје и бидете дел од  семејството на ХалкБанк.