Халкбанк АД Скопје продолжува со унапредување на услугите со цел задоволува потребите на  клиентите.

Со задоволство Ве информираат  дека на ден 07.03.2018 година извршена е надградба  на производите во делот на кредитирање на физички лица со “Relax” кредит со животно осигурување.

Со овој тип на потрошувачки кредит добивате фиксна каматна стапка за две години, подолг рок на отплата до 10 години, можност за повисок износ на кредит, 0% надоместок за обработка на барањето во брза и едноставна процедура преку нашите филијали.

“Relax” кредитот со животно осигурување овозможува заштита на Вашиот имот од последица на несреќен случај, сигурност во отплата и заштита на семејството.

За повеќе информации во врска со условите, карактеристиките на овој производ и останати поврзани прашања можете да  им се обратите на следната маил адреса : [email protected].