Бувчето Винко е резултат на одличната соработка помеѓу СН Осигурителен Брокер и Винер Лајф. Главната цел на овој пакет е да се изврши на некој начин едно позитивно влијание врз свеста кај македонските семејства за децата од мали да создаваат дисциплина за штедење. Со помош на Бувчето Винко, децата преку игра и забава да се стекнат со навика за штедење. Детското животно осигурување е насочено кон обезбедување финансии, здравствени моменти и понатамошната едукација на детето.

 

Бувчето Винко е наменет за најмладата популација – децата, тие се ставени во центарот на внимание на овој пакет преку кој се овозможува да се соберат финансиски средства за понатамошна едукација на најдобрите приватни универзитети во Македонија.

Таргет група за овој пакет се сите родители кои чувствуваат одговорност, кои се грижат за образованието и понатамошната едукација на своето дете.

Кога станува збор за премијата, таа се бира од страна на клиентот.