ПроКредит Банка нуди атрактивни станбени кредити наменети за физички лица  по следниве услови:

 

  • Фиксна каматна стапка од 4% за првите 10 години
  • 0% провизија при исплата
  • Варијабилна стапка од 5,5% по истекот на првите 10 години (5,2% + 6 месечен ЕУРИБОР, не пониска од 5,5%)
  • Рок на отплата до 20 години

Оваа понуда е наменета за сите лица кои имаат потреба од купување на нов стан/ куќа или рефинансирање на постоечки станбен кредит во друга банка.

 

Повеќе детали за понудата на www.procreditbank-direct.com