Управниот одбор на Sperbank Europe Group ја назначи Соња Саркози, која до сега е директор на Секторот за малопродажба, за нов Претседател на Извршниот одбор на Sperbank Europe Group. Таа ќе го замени Герхард Ренд, кој сега е на таа позиција, на 1 јули 2018 година. Герхард Ранда, кој во изминатите две години значително придонесе за реструктуирање и позиционирање на Sperbank Europe Group, и тоа на две значајни позиции во банката, како Претседател на Извршниот одбор, а пред тоа, како член на Управниот одбор на Сбербанк Европа. Новиот избор настана бидејќи Герхард Ренд се пензионира на крајот од јуни 2018 година.

 

 

Sperbank Europe Group имаше добар почеток на годината. Сите членови на групацијата објавија добивка, со што придонесоа за вкупната добивка на Sberbank Europe Group во износ од 15,9 милиони евра во првиот квартал од 2018 година.

– Би сакал да му се заблагодарам на Герхард Ранд за неговиот голем придонес во севкупниот успех на Sperbank Europe Group и нејзините членки во текот на изминатите две години. Со Соња Саркози, Претседател на Sperbank Europe Group, ќе продолжиме да го развиваме нашиот бизнис во Европа – рече Зигфрид Вулф, претседател на Европскиот одбор за управување со Sperbank Europe Group.

Во Sperbank Europe Group, Соња Саркози ја започна имплементацијата на малопродажната стратегија. Главен фокус е ставен на малопродажните и дигиталните банкарски услуги. Пред да се приклучи на Sperbank Europe Group во август 2017 година, Соња Саркози успешно ја менаџираше Easybank AG како извршен директор на Банката.

Од 1 јули 2018 година, Управниот одбор на Sperbank Europe Group ќе се состои од следните членови:

  • Соња Саркози (Претседател на Извршниот одбор, Директор на Секторот за малопродажба)
  • Арндт Рохлинг (Финансиски директор)
  • Стефан Запотоки (Директор на Секторот за корпоративно и инвестициско банкарство)
  • Александар Вите (Директор на Одделението за управување со ризици)
  • Алексеј Михајлов (Технички директор)