Корисници на помошта за субвенционирање на каматна стапка се физички и правни лица корисници на финансиски средства од ИПАРД 2 програмата. 

Агенцијата за финансиска поддршка денес го објави јавниот повик за субвенционирање на каматна стапка, објави директорот на Платежната агенција Никица Бачовски.

Корисници на помошта за субвенционирање на каматна стапка се физички и правни лица корисници на финансиски средства од ИПАРД 2 програмата.
Помошта е наменета за кредити кои имаат годишна каматна стапка во висина до 8% на годишно ниво, кои се исклучиво пласирани од банки и штедилници со дозвола за работа од Народната банка на Република Северна Македонија за период до 10 години.

Барањата се поднесуваат електронски по извршена регистрација на e-baranje.ipardpa.gov.mk

Можно е да е слика од одрезок од билет и текст кој вели „за доставуване на барана JABEH повик бр.7/2023 користене на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година L. предмет на огласот код на мерката предмет на OBOj оглас едоделуване на финансиска поддршка за следната мерка: 2 назив на мерка субвенциониране на каматна стапка прифатливи трошоци минимум 50% од каматната стапка годишно ниво за период 10 години“