Мерката предвидува грант за плата за управители на земјоделски задруги и надоместок за ангажирање на стручни лица од областа на земјоделските науки и ветерината за потребите на задругата.

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој од денеска со нов јавен повик

Објавена е мерката за помош за основање и функционирање на земјоделските задруги, објави директорот на Платежната агенција, Никица Бачовски.
-Мерката предвидува грант за плата за управители на земјоделски задруги и надоместок за ангажирање на стручни лица од областа на земјоделските науки и ветерината за потребите на задругата.
Корисници на финансиската поддршка се сите регистрирани задруги во регистарот на МЗШВ, а периодот којшто е опфатен е 01.01.2020 – 31.12.2020.
Краен рок за поднесување на барања е 31 07 2021

Клучот за раст и развој е во здружувањето и заедничкиот настап. Затоа продолжуваме со силна и континуитана поддршка на задругарството, објави Бачовски.