ЛОНДОН (Ројтерс) – Долгорочните каматни стапки на долгот на еврозоната се обврзани да се зголемат откако обврзниците, што ги купи во енормни износи Европската централна банка за нејзината стимулативна програма,  нивниот ефект на пазарот се намалува, рече главниот економист на ЕЦБ, Питер Прат денес.

Забелешките на Прат сугерираа дека ЕЦБ е среќна да ги зголеми долгорочните трошоци за позајмување во еврозоната, како што престанува да го зголемува износот на купување обврзници од 2,6 трилиони евра наталожен за речиси четири години, обидувајќи се да ја оживее инфлацијата во еврозоната.

“Во одреден момент, оваа пасивна загуба за времетраењето ќе почне да се зголемува под нагорен притисок врз условите на премијата”, изјави Прат на присутните во Лондон.

“Со текот на времето, овој постепен процес ќе има тенденција да ја зголемува кривата на принос, по нашите утврдени насоки за стапките на растот, задржувајќи го предниот крај на кривата добро закотвен”.

Тој ги поддржа очекувањата на аналитичарите за зголемување на стапката на ЕЦБ на крајот од 2019 година, но рече дека политиката на централната банка ќе остане предвидлива и само постепено ќе се заостри.

Во врска со Италија, каде што владата се соочува со повисоки финансиски трошоци на пазарот како резултат на својата буџетска политика, Прат рече дека приносите не зависат само од монетарната политика, туку и од финансиското здравје на издавачот.

“Другите фактори како што се економските основи и кредитоспособноста на издавачите, како што оценуваат учесниците на пазарот, остануваат клучни детерминанти на нивоата на приносите и ширењето на обврзниците”, рече тој.