Услугата „Закажи средб@“ овозможува секој даночен обврзник да закаже термин за остварување на средба со даночен агент во УЈП – Регионалната дирекција Скопје, во време кое нему му одговара, а со цел консултација за специфични прашања кои се однесуваат на:

 

1) Oпшти информации (рокови, начини за пријавување и плаќање даноци и др.);

2) Отворање на бизнис и регистрација на даночен обврзник;

3) Консултации за издадени даночни документи;

4) Утврдување на даноци;

5) Постапки за наплата на долгови;

6) Правни прашања.

 

Услугата „Закажи средб@“ може да се користи он-лајн или преку Инфо центарот на УЈП. За да закажете средба повикувајте го Инфо центарот (0800 33 000 или 02/3253 200) или направете го тоа он-лајн преку веб страницата на Контакт центарот kontaktcentar.ujp.gov.mk, која овозможува пристап до услугата „Закажи средба“.

 

Која е постапка за закажување на средба?

 

 • Идентификација на корисник преку Инфо центарот (0800 33 000 или 02/3253 200) или преку електронскиот систем „Закажи средб@“ достапен преку kontaktcentar.ujp.gov.mk
  Доколку сакате да закажете средба како физичко лице внесете ги следните податоци за идентификација или соопштете ги на операторот: Име, Презиме, ЕМБГ и е-пошта за физичко лице.
  Доколку сакате да закажете средба како правно лице внесете ги следните податоци за идентификација или соопштете ги на операторот: Име, Презиме, ЕМБГ, е-пошта за физичко лице, Назив на фирмата, ЕДБ и ПИН код за правно лице.
  Полињата се задолжителни освен полето „ПИН код“.
 • Изберете ја услугата која сакате да ја користите во УЈП – Регионална дирекција Скопје
  Изберете ја канцеларијата во која што сакате да закажете средба , односно Регионалната дирекција Скопје, и изберете ја услугата која ви е потребна.
  НАПОМЕНА: Услугата „Закажи средб@“ во моментов е достапна само за користење на даночните услуги на Регионалната дирекција Скопје.
  Полињата се задолжителни, освен полето „Код на референтен документ“.
 • Изберете ги датумот и времето на средба
  Закажувањето на средба се врши најрано за следниот работен ден. Изберете ги датумот и времето на средба, кои вам ви одговара, доколку се слободни и не се зафатени претходно.
 • Потврдете ја закажаната средба
  Потврдете ги информациите за избраната канцеларија, вид на услуга, датум и време на средбата.
  Доколку не сте во можност да дојдете на закажаната средба, потребно е истата да ја откажете или да закажете друг термин.