Европската комисија овој месец треба да ја усвои новата ИПАРД 3 Програма 2021 – 2027 за нашата држава, а откако ќе се завршат административните процедури, ќе биде објавен и првиот јавен повик.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски вели дека се очекува со ИПАРД 3 земјава да добие над 50 проценти повеќе средства од ИПАРД 2.

Во интервју за МИА тој најавува дека се работи и на акредитирање нови мерки.

Досега, ИПАРД средства најмногу се бараа за опрема и модернизација на производствени и преработувачки капацитети, но во последно време атрактивна е и мерката за рурален туризам.

-Еден од највисоките приоритети на кои сум фокусиран е ИПАРД зашто знам дека инвестицијата, времето и енергијата што ги потрошивме од 2017 до 2019 година дадоа резултат. Станавме лидери според искористеноста на ИПАРД. Од земја која плаќаше пенали во 2017 година поради неискористени средства, неакредитирни мерки и комплицирани процедури, денес сме пример во целиот регион. Другите учат од нас како да ја зголемат апсорпцијата на европските пари, вели Николовски.

Тој нагласува и дека е постигнат значителен напредок во однос на времето од објавување на повикот до склучување договор за реализација на инвестицијата.

-Во 2017 година се чекаше по 18 месеци за одобрување на некој проект. Просекот од распишување повик до одобрување беше година и пол, а сега се потребни три месеци од повик до склучување договор. На голем дел од оние што набавувале опрема за четири месеци им се исплатени средтсвата па тие сега, нормално, се охрабрени да влегуваат повторно во нови инвестиции, истакнува министерот.

Како што беше речено на деветтата сесија на тема „Предизвици во програмирањето и реализацијата на програмата ИПАРД III (2021 – 2027)“ што ја одржа Работната група 1 – Земјоделство и рурален развој во септември лани, со ИПАРД 3 Програмата чија временска рамка е од 2021 – 2027 година, во македонското земјоделство ќе влезат инвестиции од 250 милиони евра. Програмата е проектирана на 97 милиони евра иако не е исклучена можноста средствата да се зголемат, но не и да бидат помали, а првиот повик се очекува да биде објавен во периодот јуни – јули 2022 година.