Во блок-трансакција вредна 1,1 милион денари на 16 јануари 2018 год на Македонската берза беа продадени 356 акции од Комерцијална Банкса А.Д -Скопје.

Цената по која беа продадени акциите изнесуваше 3.100 ден за акција.

 

17.01.2018 10:52