Повисоката септемвриска пензија се очекува да се исплати во редовниот рок, првиот работен ден од месец октомври.

Некои банки веќе ја ставија пензијата на располагање и предвремено.

Начинот на исплата на пензијата се врати редовниот начин на исплата наместо предвремената исплата на пензијата воведена поради прогласувањето на пандемија во државата и донесените мерки за заштита од корона вирусот.

Да потсетиме дека до пред десет години пензијата се исплаќаше и до 10-ти во месецот, а за време на коронавирус кризата истата стануваше достапна предвреме, за сега исплатата да биде достапна на првиот работен ден од секој месец.