Доколку сте стартап компанија која влегува на пазарот и има потреба од квалитетна поддршка при управувањето со финансиите, тогаш овој пакет, создаден со карактеристики кои одговараат на уникатните потреби на бизнисите во развој, разликувајќи го од сè друго што моментално е достапно на пазарот, е вистинскиот избор за вас.

Стартап пакетот е дизајниран за сите нови бизниси и го олеснува начинот на кои се управува со финансиите.

Разбирајќи ги предизвиците со кои се соочуваат стартапите, ПроКредит во новиот пакет за стартапи вклучува:

  • 0 ден провизија за одржување на сметка
  • 0 ден платен промет во земјата
  • Личен советник за бизнис клиенти
  • Целосно електронско банкарско работење
  • Автоматизирани приливи од странство со 0 ден провизија за обработка на прилив
  • Најниски и фиксни провизии за промет со странство 
  • Можност за кредитирање по 12 месеци активност на компанијата
  • Кредитна картичка

Личниот советник за бизнис клиенти e главна точка на комуникација со банката што ќе ви овозможи брзо и ефикасно да ги извршувате неопходните операции во банката. Советникот за клиенти нуди поддршка за да осигура дека ќе донесете информирани финансиски одлуки кои ќе доведат до раст и развој на вашиот бизнис.

Една од главните придобивки на стартап пакетот е целосно бесплатно одржување на сметката за првите 2 години од датумот на основање на компанијата. Како корисник на овој пакет ќе може да вршите неограничен број на трансакции во земјата со 0 денари надоместок.

Дополнително со најниски и фиксни провизии за трансакции со странски земји, како и со автоматизирани и бесплатни приливи од странство, ПроКредит Банка го прави меѓународниот бизнис полесен и поисплатлив.

За повеќе информации за Стартап пакетот контактирајте го вашиот иден советник за клиенти: Катерина 071 229 608 или Рената 070 376 969

Запознајте се со пакетите со сет услуги на ПроКредит банка за отворање на сметка. Надоместоците за дополнителни услуги и трансакции се прикажани во Тарифникот на Банката.