Вкупното салдо на словенечките банки зајакна за 9,2 проценти во март, така што со ново додадените 639 милиони евра овој месец, сега изнесува 46 милијарди евра, објави Банката на Словенија.

Најголем придонес за овие резултати даде растот на депозитите на небанкарскиот сектор од 615 милиони.

Главно како резултат на станбените кредити, растот на нето-кредитите се зголеми за 0,7 проценти. Од друга страна, потрошувачките кредити продолжуваат да опаѓаат од година во година.

Од друга страна, се продлабочи негативниот раст на кредитите на претпријатијата. Учеството на луѓе со висок кредитен ризик е зголемено во категориите најпогодени од пандемијата.

На ниво на банка, годишната стапка на поврат на парите достигна 9,1 процент. Сепак, нето-приходот од камата заостанува зад ланскиот.

Трендот на нето-надоместоци се сврте оваа година и се искачи на 5,8 проценти. Особено, учеството на приходите од камати преку провизии и провизии се зголеми.

Заработката на банките од инвестиции се намали, за што сведочи и нето-каматната маргина, која падна на 1,5 процент.

Пред даноците, профитот на банките во првиот квартал од 2021 година е далеку поголем од ланскиот. Поголемата добивка, особено во една банка, главно се должеше на намалувањето на нето приходот од камата, приходот од камата, добро управување со трошоците и нето ослободување од исправка на вредноста и резервите.