Владата ја разгледа и усвои Информацијата за Меморандум за разбирање помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија, за мерките за подобрување на движењето на лица и стоки преку заедничката државна граница и го прифати усогласениот текст на овој Меморандум.
Целта на Меморандумот, според предлагачот, Канцеларијата на претседателот на Владата, е заеднички да се разгледаат можностите и да преземат мерки за подобрување на движењето на луѓе и стока преку државната граница помеѓу Република Северна Македонија и Република Србија, особено преку граничниот премин Прешево – Табановце.
Со Меморандумот, двете страни ги разгледуваат можностите за: проширување на пристапните патишта до граничниот премин, поставување или подобрување на сообраќајната сигнализација, воспоставување нови процедури за гранична контрола за забрзано преминување на патниците и проверка на лица и возила на граничниот премин.
Владата ја разгледа и усвои Информацијата за склучување Меморандум за разбирање – проект за електронска наплата на патарина – воспоставување интероперабилен електронски систем за наплата на патарина и го прифати усогласениот текст на Меморандумот.
Овој Меморандум, според предлагачот, Министерството за транспорт и врски е со цел да се поддржат напорите на Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за да се придонесе за исполнување на целите за слободно движење на луѓе, стоки, услуги, капитал и отворени граници, како и продолжување на развојот, модернизацијата и интеграцијата на патната инфраструктура на земјите од Западен Балкан.