ProCredit Banka oбјавува оглас за вработување.

 

За огласот се потребни следниве квалификации:

• Течно да го познавате англискиот јазик

• Да сакате динамична работа

• Да бидете полни со енергија

• Имате завршено високо образование

Работното искуство не е задолжително.

За подеталн информации и аплицирање погледнете на http://www.procreditbank.com.mk/ .

Пријавувањето можете да го извршите најдоцна до 30 април 2018.