ПроКредит Банка за своите потреби објавува

ОГЛАС 

за вработување на позиции поврзани со директна работа со клиенти за кандидати без работно искуство

Потребни квалификации:
• Универзитетска диплома (независно од областа на студии)
• Одлично познавање на Англиски јазик

Лични карактеристики:
• Отвореност во комуникација и желба за работа во тим
• Флексибилност за работа во динамична средина и на локации надвор од Македонија

За повеќе информации следете ги инструкциите за аплицирање на веб страната на Банката во делот “Нашите вработени”. Повеќе информации за процесот на вработување и чекорите на селекција ќе добиете за време на телефонското интервју.

За огласот можете да аплицирате на следниов линк.

Креан рок за аплицирање e до 20.03.2018 година.

Сите останати начини на аплицирање ќе се сметаат за невалидни.
Бидете информирани дека само кандидатите кои ќе влезат во потесниот избор ќе бидат контактирани и поканети во следните фази на селекција. Процесот на избор на кандидат, ќе се изврши во рок од 90 дена по истекот на рокот за пријавување.