Понудите за работа во мај се за околу 2.000 повеќе од оние во претходниот месец, што е раст од 4 отсто на месечно ниво, покажува месечната анализа на компанијата за човечки ресурси и сајтот за кариера „JobTiger“. Вкупниот број на понуди на крајот на мај беше нешто повеќе од 50.000, при што скоро сите сектори забележаа зголемување на бројот на огласи.

Единствен исклучок е ИТ секторот, кој пријави близу 200 понуди помалку или пад од 6 отсто.

Споредено со истиот период во 2023 година, нема промена во вкупниот број на понуди за работа – тие се за околу 450 помалку од мај 2023 година, но тоа е разлика што може да се надополни во рок од еден ден во зависност од интензитетот на понудата, коментира компанијата.

Со најголем раст во мај има понудите за работа во секторите „Угостителство и ресторанска индустрија“ (680 понуди повеќе, 7 отсто раст), „Логистика и транспорт“ (600 понуди повеќе, 12 отсто раст) и „Трговија и продажба“ (380 нуди повеќе, 3 проценти раст).

Во останатите сектори растот на предлозите е следен: „Преработувачка индустрија“ (300 предлози повеќе, 4 отсто раст), „Здравство и фармација“ (130 предлози повеќе, 6 отсто раст), „градежништво“ (80 предлози повеќе, 3 на сто раст), „Маркетинг и рекламирање“ (60 предлози повеќе, 4 на сто раст).

Секторите „Административни и услужни дејности“ и „Сметководство, ревизија, финансии“ забележаа мал пораст, но севкупно бројот на понуди во нив остана речиси непроменет.

Анализата на понудата по сектори на годишна основа продолжува да покажува пад во ИТ секторот (-25 проценти) и пониски нивоа на понуда во секторите „Угостителство и ресторан“ (-10 проценти), „Маркетинг и рекламирање“ (-6 проценти) и „Производство“ (-3 проценти). Во останатите сектори, забележан е поголем број на предлози во споредба со мај 2023 година.

Работете од дома

Според анализата на компанијата, бројот на понуди за работа од дома и/или работа од далечина останал непроменет – околу 3.400 Како дел од вкупниот број огласи, овој тип на понуда зазема 8 проценти од понудата.

Распределбата на овој вид понуда по сектори е следна: 47 проценти во ИТ секторот, потоа „Административни и услужни дејности“ (20 проценти), секторите на аутсорсинг (БПО) индустрија (17 проценти) и „Трговија и продажба“ (10 проценти).

Вкупно понудите во овие градови се за околу 1.500 повеќе, што е зголемување за 5 проценти.

На почетокот на мај, сајтот за кариера објави дека понудите за работа се зголемиле за 5 отсто во април, или за речиси 2.300 во споредба со претходниот месец. Месечната анализа на компанијата покажа дека ова се должи речиси целосно на зголемената понуда во секторите Трговија и продажба и угостителство и ресторани.