Во соопштението на банката стои  дека банкоматот на локација Летница во Охрид е времено
отстранет.

На располагање ви стојат останатите банкомати во градот, експозитурите на Банката, како и мобилното и електронското банкарство.