За прв пат на македонскиот пазар, Охридска банка воведува осигурување на платежни картички. Сите нови и постојни корисници на картичките на Охридска банка можат да уживаат во сигурноста и бројните поволности:

  • бесплатна заштита – осигурителната премија е покриена од страна на банката;
  • без дополнителни трошоци во случај на неочекувани настани опфатени со осигурувањето;
  • финансиска сигурност во случај на смрт поради несреќен случај за имателот на картичката и неговото семејство;
  • покриеност за неограничен број на патувања во странство;

Осигурувањето на картичката важи само ако патувањето е во целост платено со осигурената картичка.

Детални информации за осигурување според тип на картичка.

ob osiguruvanje