Искористете ги поволностите на наменските А++ кредити на Охридска банка Сосиете Женерал, инвестирајте во технологиии со повисоко ниво на енергетска ефикасност и побрзо дојдете до енергетско ефикасен дом.

Успешно имплементираните проекти се прифатливи за инвестициски грантови од 15% до 20% од вредноста на инвестицијата.

Основни карактеристики

  • Поволна каматна стапка од 5,5%;
  • До 20% поврат на средства од износот на одобрениот кредит;
  • Можност за дополнителна заштита со вклучување на животно осигурување во Вашиот кредит.

За повеќе информации на следниов линк.