Според  податоците на ревизорите во 2015-та година благодарение на енергијата произведена од обновливи извори, заедницата ќе заштеди 16 милијарди евра годишно, а  до 2030-та година овој износ ќе достигне 58 милијарди евра.

Од податоците на Европската комисија (ЕК)се гледа дека  помеѓу 2008-ма година и 2016-та година цената на големо на струјата во заедницата е намалена со просек од 70%, или секој процентен поен зголемување на „ОИЕ“ води до намалување на цената од 0,4 евра за мегават часови електрична енергија. ОИЕ централите како целина ја намалуваат цената на електричната енергија.

Зелената енергија исто така ја намалува емисијата на јаглерод на европската економија (со исклучок на биомасата) и така се спроведуваат мерките за заштита на животната средина и подобрување на квалитетот на воздухот.

Освен тоа, развојот на секторот на ОИЕ придонесува за развој на иновации и вработување. До 2014-та година, зелената енергија има 1,2 милиони работни места, а прометот достигнува 144 милијарди евра.

Планот на ревизорите е да направат ревизија на секторот и ќе ги фокусираат своите напори во две насоки – производство на електрична енергија од централи од ветерот и сонцето. Благодарение на развојот на технологијата очекувањата во Судот на ревизори на ЕУ сметаат дека наскоро тоа ќе бидат два од најевтините извори на енергија.

Карактеристично за сончевите панели е дека тие можат да бидат реализирани на мали или големи паркови, дури и на згради, а капацитетот на соларните паркови расте значително во изминатата деценија. Во исто време, има значително намалување на трошоците за производство во последниве години.

Инвестициите во паркови на ветер се повеќе комплексни и големи, а самото градежништвото, особено во крајбрежјето, трае со години. Значи до 2014-та година ЕУ беше водечки во овој сектор, но потоа Азија (главно во Кина и Индија) започна да превзема заедницата во однос на вгнездени средства во развојот на секторот.

Ревизорските проверки кои претстојат, ќе се обидат да утврдат дали стратегиите на ниво на ЕУ и на национално ниво поттикнуваат развојот на соларните и ветерните паркови и дали има правна несигурност во однос на инвестициите, како што се чести регулаторни промени или ретроспективни активности кои ќе влијаат на интересите од инвеститорите. Верификацијата исто така ќе покрие дали шемите за финансирање на обновливата енергија ги менуваат пазарните правила.