Шпаркасе Банка АД Скопје за своите млади клиенти креира производ ” Fancy” пакет.

Со FANCY пакетот пред вас се отвораат многу нови можности и поволности, кои ќе ви дадат идеја како да ги организирате своето време и финансии, ќе ве доближат до она што го сакате и ќе ви ја овозможат слободата самостојно да ги планирате своите идни чекори.

Во “Fancy” пакетот ги имате следниве прозводи:

  • Кредит за школување
  • Кредитна картичка
  • Дозволено пречекорување без провизија за одобрување и најповолна каматна стапка од 5,5% за првата година

Доколку сте на возраст од 18 до 26 години аплицирајте за пакетот во која било експозитура на „Шпаркасе Банка” или преку онлајн-барањето за користење услуги!