Централна кооперативна банка АД Скопје ја известува јавноста дека на членовите на Управниот одбор, г-дин Орце Трајковски и г-дин Неделин Валчев им е продолжен мандатот преку соопштение објавено на Македонска берза.

 

Претходно, Гувернерот на Народна банка на Република Македонија издаде согласност за повторно именување на г-дин Орце Трајковски и г-дин Неделин Валчев за членови на Управниот одбор, со мандат од нови четири години.“

 

15.01.2018