Осигурителниот пазар во Централна и Источна Европа забележа пад на бруто полисираната премија од 3,8 проценти во периодот јануари-јуни 2020 година, при што на пет пазари има позитивна динамика, а на другите пазари се забележува пад.

Бруто полисирани премии на пазарот на осигурување во ЦИЕ за шест месеци од 2020 година, според анализата на XPRIMM, изнесуваат 19,11 милијарди евра, што е за 3,80 проценти помалку од истиот период минатата година.

Додека некои пазари како Словенија (раст од 4,21%), Србија (4,28%) и Летонија (+ 3,31%) имаа позитивен тренд, босанскиот пазар беше меѓу оние што не успеаја да се зголемат со пад од 2% обем на деловна активност во времето обележано со коронска криза.

Во сезона со видливо намалени побарувања за осигурување на автомобили, поради ограничувања во патниот транспорт и прилично мирна во екстремни временски услови, платените побарувања паднаа регионално за 8,5%, на 10,03 милијарди евра. Единствените значајни исклучоци се забележани во некои јадрански земји, најмногу поради значително зголемените трошоци за осигурување на имот.

Генерално, повеќето пазари на ЦИЕ се претставија подобро отколку што се очекуваше во првата половина на 2020 година, а малкумина дури забележаа позитивни стапки на раст на бруто полисираната премија.

Кај животното осигурување се чини дека е најпогодена деловна линија, но тоа не е целосно последица од кризата на Ковид-19. Генерално, испишаните премии за бруто животно осигурување изнесуваат 5,82 милијарди евра, за 8,57 проценти помалку отколку во истиот период минатата година.

Првата половина на 2020 година за БХ. осигурителните компании завршија со вкупна бруто премија од 191,7 милиони евра, 2% помалку од претходната година, резултатот главно беше воден од пониски премии во неживотниот сегмент, особено на линиите за кредитно и моторно осигурување.

Во регионалниот пристап, динамиката на пазарот беше слична и во двата административни делови на Босна и Херцеговина. Додека осигурителните компании во Федерацијата Босна и Херцеговина пријавија премија од 135 милиони евра, што е за 2,05 проценти помалку од истиот период минатата година, во Република Српска исто така падна за околу 2 проценти од минатата година, на 56,7 милиони евра. .

Пазарот на осигурување во БиХ немаше толку голем пад како пазарот на осигурување во Косово, кој се лизна за 4,29 проценти во споредба со истиот период минатата година, со пишана премија од 46,36 милиони евра. Сепак, пазарот на БиХ се претстави малку подобро од хрватскиот пазар, каде бруто полисираната премија во првата половина на 2020 година падна за 2,30 проценти во споредба со минатата година, на 5,66 милијарди куни (749 милиони евра).

Македонија имаше малку помал пад од БиХ, каде премиите на фактурите се намалија за 1,7 проценти на 83 милиони евра на крајот на јуни.

И покрај пандемијата COVID-19 на крајот на јуни 2020 година, податоците за црногорскиот пазар на осигурување објавени од Агенцијата за супервизија на осигурување откриваат дека локалниот пазар остана на нивото од првата половина на 2019 година со пишана премија од 46,50 милиони евра во споредба со 46,59 милиони евра на крајот на јуни 2019 година.

Вредноста на премиите на српските осигурителни компании изнесуваше 55,85 милијарди динари (475 милиони евра) во првата половина на 2020 година, што претставува зголемување од 4% во споредба со истиот период минатата година.

Во првата половина на 2020 година, словенечкиот пазар на осигурување изнесуваше 1,4 милијарди евра, за 4,2% повеќе отколку во истиот период минатата година. Животниот сектор порасна за 1,8%, на 381 милиони евра (вклучително и пензиски фондови), додека неживотниот сегмент порасна за 5,2%, на 993 милиони евра.

Една од причините за овој позитивен тренд беше земјотресот во Хрватска, во Загреб, кој ги охрабри луѓето да размислуваат за осигурување, според локалното здружение за осигурување.

Здравствено осигурување во Словенија повторно беше најголем вид осигурување во целото портфолио со пишана премија од 329 милиони евра. Во исто време, здравственото осигурување забележа најголем релативен раст (+ 11,8%) и апсолутен раст (+ 35 милиони евра) во споредба со кој било друг вид осигурување, и од секторот за живот и од неживот.

 

Забрането превземање на содржината без претходно одобрение од редакцијата на БанкоМетар.мк