Отсега ФлаерСервис и на граничните премини!

Од овој месец, Првата Национална Платформа за дистрибуција на рекламен материјал, Флаер Сервис започна со активности на граничните премини!

Зголемете ја Вашата продажба и подобрете ја финансиската крвна слика на Вашата компанија со услугите на Флаер Сервис, преку директен пристап до клиентите кои влегуваат или излегуваат од Македонија, и тоа, најнепосредно, на граничните премини.

Професионално, љубезно и навремено, пред влез во земјата, нашите вработени ќе го достават Вашиот леток и Вашата понуда.

Искористете ја уникатната шанса директно да влијаете врз зголемувањето на Вашата продажба, преку софистициран и уникатен начин, на најпрофесионален метод.

За повеќе информации посетете ја веб страната на Флаер Сервис

или јавете се на 071-355-844 за повеќе информации: