Просечната бруто-плата за фармацевт во Германија е 4.564 евра, а за рецепционер 1.716 евра, пишува „Феникс магазин“, повикувајќи се на податоци од германскиот завод за вработување.

Просечната плата за сите вработени што примаат придонеси за социјално осигурување изнесувала 3.427 евра во 2020 година, за 26 евра повеќе во споредба со 2019.

Платата во Германија зависи и од квалификациите на вработените, па така вработените со академска диплома имаат просечна плата од 5.265 евра, додека оние со стручна квалификација 3.300 евра. Просечната плата за оние без стручни квалификации е 2.515 евра. Освен тоа, платата зависи и од компанијата, но и локацијата.

Во продолжение се просечните бруто-плати на некои од најпопуларните професии во Германија.

Негувател – 3.174 евра

Фармацевт – 4.546 евра

Архитект – 4.122 евра

Доктор – 6.337 евра

Лекарски помошник – 2.496 евра

Оптичар – 2.407 евра

Пекар – 2.319 евра

Продавач во пекарница – 1.840 евра

Багерист – 3.437 евра

Банкарски службеник – 4.990 евра

Градежен инженер – 4.999 евра

Професионален возач – 2.567 евра

Економист во компанија (текстилна индустрија) – 3.916 евра

Биолог – 5.240 евра

Сметководител – 3.695 евра

Канцелариски службеник – 3.338 евра

Возач на автобус – 2.925 евра

Агент во центар за корисничка поддршка – 2.161 евро

Хемиско-технички асистент – 3.943 евра

Контролор – 5.714 евра

Уредник – 4.094 евра

Поставувач на покриви – 3.140 евра

Диспечер за сцена/филм/телевизија – 4.852 евра

Набавувач во продажба – 4.734 евра

Службеник во малопродажба – 2.445 евра

Електричар – 3.176 евра

Електромеханичар – 3.465 евра

Електронски техничар за уреди и системи – 3.465 евра

Рецепционер – 1.716 евра

Воспитувач – 3.903 евра

Менаџер на настани – 3.474 евра

Специјалист за канцелариска комуникација – 3.900 евра

Инструктор за возење – 2.930 евра

Раководител на филијала – 4.113 евра

Керамички активности – 3.046 евра

Фризер – 1.666 евра

Возач на виљушкар – 2.679 евра

Монтажер на плин и вода – 3.122 евра

Чистач на згради – 2.105 евра

Графички дизајнер – 3.180 евра

Трговец на големо – 3.162  евра

Хотелски специјалист – 2.117 евра

Домар – 2.924 евра

Индустриски службеник – 3.667 евра

Индустриски механичар – 3.871 евра

Информатичар – 5.731 евра

Електроинженер – 6.300 евра

Судски службеник – 3.373 евра

Касиер во малопродажба – 2.212 евра

Келнер – 1.823 евра

Управувач со клучни сметки – 5.034 евра

Готвач – 2.205 евра

Медицинска сестра – 3.645 евра

Молер – 2.975 евра

Работник во стовариште – 2.279 евра

Учителка во основно училиште – 4.444 евра

Професорка во средно училиште – 5.577 евра

Логистичар – 3.525 евра

Логопед – 2.714 евра

Сликар – 2.819 евра

Специјалист/асистент по маркетинг – 3.678 евра

Менаџер во маркетинг – 4.799 евра

Машински инженер – 6.173 евра

Ѕидар – 3.214 евра

Техничар по мехатроника – 3.304 евра

Медиумски дизајнер на фотографија и звук – 2.966 евра

Медицинско-технички лабораториски асистент – 3.497 евра

Вработен во метална индустрија – 3.674 евра

Болничар – 3.511 евра

Службеник во човечки ресурси – 3.927 евра

Физиотерапевт – 2.588 евра

Пилот – 6.450 евра

Психолог – 4.626 евра

ПР-менаџер – 4.520 евра

Програмер – 4.634 евра

Помошник-правник – 2.640 евра

Чистач – 1.911 евра

Механичар на брод – 3.798 евра

Ковач – 3.053 евра

Секретарка – 3.338 евра

Обезбедување – 1.800 евра

Златар – 2.416 евра

Програмер на софтвер – 5.195 евра

Социјален работник – 3.987 евра

Службеник за социјално осигурување – 4.160 евра

Шпедитер – 3.275  евра

Даночен службеник – 2.856 евра

Работник на пат – 3.463 евра

Администратор на системи – 4.750 евра

Технички цртач – 3.368 евра

Помошник за заштита на околината – 3.569 евра

Продавач – 2.445 евра

Монитор на сообраќај – 3.430 евра

Службеник за осигурување – 4.695 евра

Административен референт – 4.543 евра

Механичар за алати – 3.755 евра

Овластен сметководител – 6.450 евра

Забен техничар – 2.590 евра

Столар – 3.189 евра

Просечната бруто-плата за фармацевт во Германија е 4.564 евра, а за рецепционер 1.716 евра, пишува „Феникс магазин“, повикувајќи се на податоци од германскиот завод за вработување.

Просечната плата за сите вработени што примаат придонеси за социјално осигурување изнесувала 3.427 евра во 2020 година, за 26 евра повеќе во споредба со 2019.

Платата во Германија зависи и од квалификациите на вработените, па така вработените со академска диплома имаат просечна плата од 5.265 евра, додека оние со стручна квалификација 3.300 евра. Просечната плата за оние без стручни квалификации е 2.515 евра. Освен тоа, платата зависи и од компанијата, но и локацијата.

Во продолжение се просечните бруто-плати на некои од најпопуларните професии во Германија.

Негувател – 3.174 евра

Фармацевт – 4.546 евра

Архитект – 4.122 евра

Доктор – 6.337 евра

Лекарски помошник – 2.496 евра

Оптичар – 2.407 евра

Пекар – 2.319 евра

Продавач во пекарница – 1.840 евра

Багерист – 3.437 евра

Банкарски службеник – 4.990 евра

Градежен инженер – 4.999 евра

Професионален возач – 2.567 евра

Економист во компанија (текстилна индустрија) – 3.916 евра

Биолог – 5.240 евра

Сметководител – 3.695 евра

Канцелариски службеник – 3.338 евра

Возач на автобус – 2.925 евра

Агент во центар за корисничка поддршка – 2.161 евро

Хемиско-технички асистент – 3.943 евра

Контролор – 5.714 евра

Уредник – 4.094 евра

Поставувач на покриви – 3.140 евра

Диспечер за сцена/филм/телевизија – 4.852 евра

Набавувач во продажба – 4.734 евра

Службеник во малопродажба – 2.445 евра

Електричар – 3.176 евра

Електромеханичар – 3.465 евра

Електронски техничар за уреди и системи – 3.465 евра

Рецепционер – 1.716 евра

Воспитувач – 3.903 евра

Менаџер на настани – 3.474 евра

Специјалист за канцелариска комуникација – 3.900 евра

Инструктор за возење – 2.930 евра

Раководител на филијала – 4.113 евра

Керамички активности – 3.046 евра

Фризер – 1.666 евра

Возач на виљушкар – 2.679 евра

Монтажер на плин и вода – 3.122 евра

Чистач на згради – 2.105 евра

Графички дизајнер – 3.180 евра

Трговец на големо – 3.162 евра

Хотелски специјалист – 2.117 евра

Домар – 2.924 евра

Индустриски службеник – 3.667 евра

Индустриски механичар – 3.871 евра

Информатичар – 5.731 евра

Електроинженер – 6.300 евра

Судски службеник – 3.373 евра

Касиер во малопродажба – 2.212 евра

Келнер – 1.823 евра

Управувач со клучни сметки – 5.034 евра

Готвач – 2.205 евра

Медицинска сестра – 3.645 евра

Молер – 2.975 евра

Работник во стовариште – 2.279 евра

Учителка во основно училиште – 4.444 евра

Професорка во средно училиште – 5.577 евра

Логистичар – 3.525 евра

Логопед – 2.714 евра

Сликар – 2.819 евра

Специјалист/асистент по маркетинг – 3.678 евра

Менаџер во маркетинг – 4.799 евра

Машински инженер – 6.173 евра

Ѕидар – 3.214 евра

Техничар по мехатроника – 3.304 евра

Медиумски дизајнер на фотографија и звук – 2.966 евра

Медицинско-технички лабораториски асистент – 3.497 евра

Вработен во метална индустрија – 3.674 евра

Болничар – 3.511 евра

Службеник во човечки ресурси – 3.927 евра

Физиотерапевт – 2.588 евра

Пилот – 6.450 евра

Психолог – 4.626 евра

ПР-менаџер – 4.520 евра

Програмер – 4.634 евра

Помошник-правник – 2.640 евра

Чистач – 1.911 евра

Механичар на брод – 3.798 евра

Ковач – 3.053 евра

Секретарка – 3.338 евра

Обезбедување – 1.800 евра

Златар – 2.416 евра

Програмер на софтвер – 5.195 евра

Социјален работник – 3.987 евра

Службеник за социјално осигурување – 4.160 евра

Шпедитер – 3.275 евра

Даночен службеник – 2.856 евра

Работник на пат – 3.463 евра

Администратор на системи – 4.750 евра

Технички цртач – 3.368 евра

Помошник за заштита на околината – 3.569 евра

Продавач – 2.445 евра

Монитор на сообраќај – 3.430 евра

Службеник за осигурување – 4.695 евра

Административен референт – 4.543 евра

Механичар за алати – 3.755 евра

Овластен сметководител – 6.450 евра

Забен техничар – 2.590 евра

Столар – 3.189 евра