Странските директни инвестиции во Црна Гора минатата година изнесуваат 529 милиони евра, исто колку и Словенија.

Србија привлече 3,44 милијарди долари директни странски инвестиции минатата година, повеќе од половина во Југоисточна Европа, каде вкупно беа 6,11 милијарди долари, според извештајот на Конференцијата на ООН за трговија и развој (УНКТАД).

Србија е на третото место меѓу економиите во транзиција според приливот на странски директни инвестиции минатата година, пред Русија со 9,7 милијарди долари и Казахстан со 3,9 милијарди долари.

Од земјите во регионот, странските директни инвестиции во Хрватска лани достигнаа 1,3 милијарди долари, 1,1 милијарди во Албанија, 529 милиони во Словенија и Црна Гора, 371 милиони во БиХ и 274 милиони во Македонија.

Вкупните странски директни инвестиции во економиите во транзиција беа само 24,16 милијарди долари.

Глобалните текови на странски директни инвестиции минатата година паднаа за 35 проценти, при што овие инвестиции паднаа на 998,9 милијарди долари од 1,5 трилиони долари во 2019 година, како резултат на светската здравствена криза и мерките за затворање на економиите низ целиот свет.

Инвестициите во развиените економии се преполовени, на 312 милијарди долари.