Еуростат го мери стандардот според реалната индивидуална потрошувачка по жител, што покажува колку стоки и услуги потрошиле поединците, дали самите платиле за нив или трошокот го сносат држави или невладини организации, забележува Европскиот завод за статистика.

Реалната индивидуална потрошувачка (SIP) по глава на жител се изразува со стандардот за куповна моќ, вештачка валута која ги елиминира разликите во цените меѓу земјите.

И во 2022 година, Луксембург може да се пофали со највисок стандард, изразен со реална индивидуална потрошувачка по жител, 36 отсто повисока од европскиот просек. Сепак, кризата го направи својот данок, бидејќи во 2021 година тие беа 46 отсто над просекот.

Следуваат Германија и Австрија, со потрошувачка околу една петтина повисока од просекот на ЕУ.

Најблиску до просекот се Италија, Кипар и Литванија.

Словенија, Шпанија, Португалија, Романија и Малта заостануваат зад просекот од 10 до 15 проценти.

Хрватска е во групата земји со најнизок стандард во 2022 година, изразен со реална лична потрошувачка по жител, што е за 25 отсто пониска отколку во ЕУ. Во 2020 година тој беше за 28 отсто помал.

Најблиску до Хрватска во 2022 година беше Словачка, која заостанува зад просекот за 27 проценти. Во групата спаѓаат и Грција, Унгарија и Естонија, каде потрошувачката била околу 30 отсто под просекот.

Најниско ниво на реална лична потрошувачка по жител минатата година забележа и Бугарија, која беше за една третина пониска од просекот на ЕУ.

Методолошка предност на Луксембург

Минатата година и Луксембург ја потврди својата позиција како земја со највисок БДП по глава на жител, повеќе од два и пол пати повисок од просекот.

Во Евростат потсетуваат на големиот удел на странски работници во работната сила на кнежеството.

„Иако овие работници придонесуваат за создавање на БДП, тие не се вклучени во резиденцијалното население кое се користи за пресметување на БДП по глава на жител.

Луксембург е значително помалку од просекот на ЕУ во категоријата реална индивидуална потрошувачка, бидејќи странските работници ги трошат своите приходи во нивните матични земји, објаснуваат статистичарите.

Ирска, од друга страна, го потврди второто место со БДП по жител повеќе од двојно од просекот, пресметаа статистичарите.

Во Данска и Холандија беше повисоко за околу една третина, во Австрија за една четвртина, а во Шведска и Белгија за една петтина.

Најблиску до просекот минатата година беа Франција, Малта и Италија.

Словенија, Кипар, Чешка, Литванија и Естонија беа околу 10 отсто под просекот.

Полска, Унгарија, Португалија, Романија и Летонија заостануваат зад просекот од 20 до 30 отсто, а Хрватска е исто така во групата со БДП по глава на жител за 27 отсто помал од просекот на ЕУ. Во 2021 година, заостанувањето зад Унијата беше точно 30 проценти.

Убедливо најнизок БДП по глава на жител забележа Бугарија минатата година, 41 отсто помал од просекот на Унијата, покажуваат проценките на Евростат.