Прометот на Македонска берза во февруари годинава споредено со предходниот месец е драстично намален и тоа за 36,7 отсто.

Во февруари вкупниот промет изнесувал 357,5 милиони денари, што е намалување повеќе од 200 милиони денари во однос на јануари, кога прометот на берзата изнесувал 565,2 милиони денари.

Исто така забележан е пад на бројот на трансакции во Февруари за 22,5 отсто.

Како најтргувани акции се акциите нна Комерцијална Банка, НЛБ и Алкалоид, после нив следуваат  Макпетрол, УНИ Банка И Стопанска Банка.

Сето ова може да го видите подетално на следниов линк.