Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони (ТИРЗ) и Меѓународната финансиска корпорација (ИФЦ) влегуваат во партнерство, преку кое најавуваат нови можности за вмрежување на домашните компании во глобалните синџири на набавки.

Договорот за соработка и партнерство денеска ќе го потпишат Јован Деспотовски, директор на ТИРЗ и Ари Наим, регионален раководител на ИФЦ за Централна и Југоисточна Европа.