„Издавањето на општинсските обрвзници е еден покомплексен проблем.Не изгледа едноставно, се работи за државно задолжување. Општината бара, но државата се задолжува. Државата дали ќе земе меѓународни или домашни кредити, тоа исто така се решава во други рамки. Волја постои, но треба да се најде начинот. Овој ребаланс што сега помина, покажа дека заради покачување на платите, додатни резервни средства немаше“, вели Пенов.

Пенов, кој денеска беше во Штип и имаше средба со локалната власт, така одговари на новионарсото прашање зошто на општините не им се дозволува издавање на општински обврзиници.

Градоначалникот на Општина Штип, Иван Јорданов истакна дека земјава има најниско ниво на децентрализација и доколку сакаме да се интегрираме во ЕУ треба и степенот на децентрализација да биде повисок, за да можат општините генерираат развој.

„Не само степенот на децентрализација, туку и начинот на децентрализација, затоа што ние имаме децентрализација, којашто ни генерира проблеми. Немаме придобивки од децентрализацијата и тоа е она што е добро да се слушне, дали ќе се промени начинот на децентрализација, процентот на финансиските средства“, вели Јорданов.

Забележа дека општините бараат критериуми по кои ќе се реализира децентрализација, бидејќи како што вели. во одредени општини децентрализацијата е дискриминирачка. Јорданов посочи дека процентот на наплата на данокот на имот во Општина Штип е неколкукратно повисок од процентот на наплатата на овој данок во други општини.

„А ние имаме исто средства од државата, процентот на реализација на буџетот на Општина Штип исто е неколкукратно повисок од реализацијата во некои  други општини, а ние добиваме исто средства од државата, а тие општини можеби и недомаќински се однесуваат со народните пари“, вели Јорданов.

Штипскиот градоначалник, Јорданов истакна дека токму затоа општините бараат критеруми по кои ќе се спроведува децентрализацијата.