Петтиот пакет не е пакет за итни случаи, туку пакет за закрепнување на економијата, изјави министерот за финансии, Фатимир Бесими, во „Економски магазин“ .

„Мерките што ќе се спроведат во финансискиот буџет се предвидени во динамиката предвидена во петтиот пакет, што значи дека во првата половина од годината ќе има преглед, во моментот кога и како, ќе видиме како ќе течат глобални економски случувања, така ќе биде тука. Друг важен момент во ова е инклузивниот процес. Немало притисок, но имало и тековен дијалог за тоа кои мерки ќе бидат применети. Затоа, она што е идејно, промената на петтиот пакет со претходните пакети е ориентација или концепт дека овој пакет веќе не е за итни случаи, туку е пакет за закрепнување на економијата и е пакет за забрзување развојот на економијата. Затоа, делот за плати има иновација дека ако порано тие компании што имале профит во 2020 година морале да ги враќаат средствата, требало да вратат 50 проценти од субвенцијата, сега доколку го вложат овој дел, не се обврзани да ги враќаат своите средства во буџетот“, рече Бесими.

Во однос на субвенцијата за плата, министерот за економија Фатмир Бесими рече дека постојат два критериума. Како што вели, првиот е споредбата на последните три месеци со претходните, а вториот е поврзан со денот кога завршил претходниот пакет економски мерки, односно 31-ви декември.