Од вчера, во Словенија се користи пан-европска инфраструктура за плаќање за да се извршат директни плаќања во евра (TIPS).

Главна предност е што системот овозможува извршување на директни плаќања, во рок од најмногу десет секунди, во евра и прекугранично, не само во Словенија, известува Банката на Словенија.

Во случај на непосредни плаќања по трансферот на средства, примателот ја прима уплатата скоро веднаш или во рок од најмногу десет секунди, без оглед на денот или часот. Досега, две словенечки банки се приклучија на инфраструктурата, а тоа се Банка Интеса Санпаоло и Сбербанк банка, а во моментов има вкупно 55 во еврозоната.

Банката на Словенија проценува дека бројот на даватели на услуги во рамките на оваа инфраструктура во Словенија и еврозоната ќе се зголеми следната година.

Во јули годинава, Управниот совет донесе одлука дека вклучувањето во ТИПС ќе биде задолжително од ноември 2021 година за сите учесници во системот за плаќање TARGET2 (има 1.050 од нив) кои се приклучија на паневропскиот систем за директно плаќање. Затоа, Банката на Словенија очекува дека во 2021 година, другите словенечки банки и штедилници кои нудат платежни услуги ќе се приклучат на ТИПС.