Дали знаетете за новата услуга на Охридска Банка Сосиете Женерал ПЛУС ЗА ВАС? Со нивната  нова  услуга добивате кредити плус осигурување, картички плус осигурување или пречекорување плус осигурување. Доколку одберете една од овие услуги вие добивате картичка, кредит или дозволено пречекорување плус бесплатно здравствено осигурување и други дополнителни покритија кои ви следуваат зависно од видот на кредитот, картичката или пречекорувањето кое вие  ќе го одберите.

Информација која е од особена важност доколку почнавте со планирање на вашето ново незаборавно летно искуство.

Повеќе информации за оваа  услуга можете да погледнете на следниот линк – http://www.ohridskabanka.mk/plus.nspx