По граѓанската се издава и зелена обврзница. Во буџетот треба да се слеат 10 милиони евра. На граѓаните и фирмите се нуди камата од 4,75%.

Оваа обврзница е наменска, за зелени проекти. Заклучно со првото економско полугодие вкупниот јавен долг кој ги опфаќа и надворешниот и внатрешниот долг надмина 8,3 милијарди евра или 57,9% од БДП.