Откупувачите на сливи и преработувачи на пченица од денеска до 25 декември ќе може да поднесуваат барања за финансиска поддршка за откупени сливи и пченица од домашно производство од годинашната реколта.

pcenica

Субвенции за откупени сливи може да добијат правни лица регистрирани за преработка на земјоделски производи и правни лица регистрирани за вршење на трговија со земјоделски производи запишани во Регистарот на откупувачи кои извршиле откуп на сливи од годинашната реколта од домашно производство.

– Финансиската поддршка се исплаќа за количините кои се откупени во период од 15 август до 15 септември 2018 година и за истите исплатата да е извршена најдоцна до 15 декември 2018 година по цена не пониска од 5 денари по килограм. Висината на поддршката изнесува 2 денари по килограм, информираат од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој.

Субвенции за пченица пак може да користат правни лица регистрирани за преработка на земјоделски производи запишани во Регистарот на откупувачи, кои извршиле откуп на пченица од годинашната реколта од домашно производство директно од земјоделските стопанства. Финансиската поддршка ќе се исплаќа за количините откупени најдоцна до 15 септември, а висината на субвенцијата изнесува еден денар по килограм.

Заинтересираните треба да поднесат барање најдоцна до 25 декември, а како документи треба да достават склучен договор со секое земјоделско стопанство, доказ за откупот и доказ за извршена исплата. Барањата со документите треба да се достават до писарницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој или по пошта на адресата „бул. Трета македонска бригада бр.20“, 1000 Скопје. Образците за поднесување на барањата може да се подигнат во Агенцијата или да се превземат од веб страната www.ipardpa.gov.mk, во делот „Директни плаќања 2018“, „Обрасци“.

Од Агенцијата информираат дека со цел стабилизирање на цената на доматите и повлекување на вишокот на производството од пазарот воведена е и дополнителна поддршка од седум денари по килограм за продадени домати во преработувачки капацитети во период од 27 јуни до 15 јули 2018 година.