Прекини во снабдување на електрична енергија за среда 17.11.2021