Одлучено е да се започне со предвремена исплата на јунската пензија и тоа по следниот редослед За пензии со висина до 11.000 денари, исплатата да се изврши на 27.06.2023 година (вторник).

Исто така за пензии со висина 11.001 – 14.000 денари, исплатата да се изврши на 28.06.2023 година (среда);

За оние кои примаат пензии во висина од 14.001 – 18.000 денари, исплатата треба да се изврши на 29.06.2023 година (четврток), додека пак за пензии со висина над 18.001 денари, исплатата да се изврши на 30.06.2023 година.