Пензионерите со јулската пензија ќе добиваат поголема пензија по основ на усогласување на пензијата со порастот на трошоците за живот, кој во првото полугодие од 2021 година (период: јануари-јуни 2021 година), во однос на второто полугодие од 2020 година (период: јули-декември) изнесува 1,2%.

Ова е катастрофа. Мислам дека тоа што за 100 денари ни покачиле е срамота, буквало не омаловажуваат како народ. Што ќе купиме за тие мизерни пари. Поарно ич нека не кажуваат, отколку вака да се резилат до овој степен, но тоа е сега, гледаме се ближат избори, така е се во земјава, за жал, се пожалија дел од пензионерите пред камерата на Алфа.

Власта објаснува дека корекцијата на пензијата е како резултат на усогласување со порастот на трошоците за живот, кои во првото полугодие од 2021, во однос на второто полугодие лани изнесува 1,2%. Но дилемата е колку статистиката и реално ги отсликува движењата на цените. Можеби основните продукти како леб, млеко, масло, шекер се поскапени минимално, но генерално цените на сите продукти вртоглаво растат.

Зголемувањето на пензијата во номинална вредност изнесува 188 денари на ниво на просечна пензија и 125 денари на ниво на најниска пензија.
Редовното законско усогласување на пензијата се врши два пати во годината од 1 јануари и 1 јули секоја година според процентот на порастот на индексот на трошоците на живот, што обезбедува одржување на економската вредност и куповната моќ на пензијата.

Почнувајќи од 2019 година покрај редовното усогласување се предвидува и дополнително усогласување во случај доколку бруто домашниот производ во претходната година има реален пораст повеќе од 4%.

Покрај овие два начини на усогласување од 2020 година врз основа на одлука од страна на Владата на Република Северна Македонија може да се изврши уште едно дополнително усогласување во случај кога има пораст на минималната плата во тековната година за повеќе од 15% и пораст на просечна плата во претходната година за повеќе од 5%.