Во моментов се водат неколку судски постапки против Народната банка коишто произлегуваат од тековното работење.

На 31 декември 2017 година тужбите се проценети на износ од 123.666.000 денари (2016:136.000 денари).

„Народната банка им се спротивставува на овие тужби и врз основа на правен совет, смета дека нема да се јават значителни материјални загуби.Народната банка нема издвоено резервации, бидејќи раководството верува дека конечниот исход ќе се реши во корист на Народната банка и дека нема да настанат материјални загуби во однос на оваа судска постапка“, соопшти НБРМ во годишниот финснсиски извештај.

Извор : emagazin.mk