ХалкБанк со нов промотивен производ ПОНЕДЕЛНИК ДЕПОЗИТ.  Искористете ги атрактивните каматни стапки

кој ви ги нуди овoј производ.

 

Отсега понеделникот нека Ви биде драг како петок со неверојатните каматни стапки на Халкбанк.

Искористете ги најповолните каматни стапки за штедење во евра и денари секој понеделник.

1% фиксна каматна стапка за штедење во евра и 2% фиксна каматна стапка за штедење во денари со период на орочување од 13 месеци.

Дознајте повеќе на: http://halkbank.mk/ponedelnik-depozit.nspx