Предлог законот за дополнување на Законот за заштита и благосостојба на животните, треба да придонесе за поголема благосостојба на животните и заштита на граѓаните и нивниот имот од несовесни фармери, беше речено на денешната седница на собраниската Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, Николче Бабовски образложи дека промените во законот се честите проблеми со неодговорно сопствеништво, односно необезбедена благосостојба на животните, што ги одгледуваат фармерите.

-Просто и класично кажано, доколку има објект што располага со капацитет, условно речено десет грла говеда, тој одгледува 30 или 40 грла говеда. Досега им дававме можност на таквите сопственици, вишок на грла спогодбено да ги продадат, но имаше голем дел што не ја обезбедуваа таа благосостојба што треба да ја обезбедат според закон, ги пуштаа и тие животни стануваа полудиви, нанесуваа одредени штети пред сѐ по посевите, но имаше случаи и каде што имаше напад и на лице, појасни Бабовски.

Заради тоа што досегашните глоби што законот ги предвидува се многу минимални, како што истакна Бабовски, имало случаи и на секојдневни вакви казнувања.