Од почетокот на годината, условите за добивање готовински кредит се затегнати во Црна Гора по одлуката на Централната банка. Имено, доколку граѓаните имаат намера да подигнат кредит во готовина во висина од повеќе од 8.000 евра, банките бараат и хипотека на недвижен имот како гаранција за долг.
Податоците на Централната банка на Црна Гора покажуваат дека готовинските кредити двојно се зголемиле во последните пет години. Ваквиот интензивен раст на готовинските кредити и високата задолженост на граѓаните мора да се контролира, особено кај несигурните готовински кредити. Затоа Централната банка реагираше минатата година и донесе макропрудентни мерки, со кои е утврдено дека банките од 1ви јануари треба да бараат целосен надомест при доделување парични кредити на лица чиј период на отплата е подолг од осум години.
Одборот на директори на Здружението на банки на Црна Гора ја третираше оваа мерка со свесност за различните пристапи и изложености на секоја одделна банка и ефектите од сличните мерки во регионот.

Бидејќи мерката беше воведена на почетокот од годинава, останува да се види дали граѓаните ќе имаат помала веројатност да бараат кредит.

„Но, на системско ниво, не се очекува значителен пад – истакнува Пејаковиќ, генерален секретар на Здружението на банки на Црна Гора, дека во секој случај, бидејќи готовинските кредити се ненаменски, потребите што клиентите ги задоволиле преку кредити во готовина можат алтернативно да пристапат кон кредити за специјални намени.

Вкупните кредити на крајот на минатата година изнесуваа 3,061 милијарди евра.

„Од таа сума, скоро 1,358 милијарди евра се однесува на кредитирање на населението на Црна Гора, што е малку повисоко од нивото на депозити на населението што изнесуваше 1,316 милијарди евра“, рече Пејаковиќ.

Овие податоци се добар показател од гледна точка на банкарството.

„Најголем износ на пласмани за населението се однесува на готовински и стамбени кредити, каде што банките им излегуваат во пресрет на сите барања што ги исполнуваат условите дефинирани со банкарски процедури и проценки, и во согласност со стратегијата на секоја одделна банка, кои делуваат во согласност со расположливите средства“, рече Пејаковиќ.

Мерките на монетарната политика ќе бидат во сила две години, а Централната Банка на Црна Гора не очекува нивната имплементација да доведе до раст на каматните стапки.